Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1468704

Statystyki

 

 

Darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych (parafii, kościołów rektoralnych) dokonywane przez osoby fizyczne lub prawne, jeżeli darczyńca chce dokonać odliczenia takiej darowizny od swojego dochodu, muszą być wpłacane na konto danej kościelnej osoby prawnej. Darowizny przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego lub kultu religijnego, dokonywane przez osoby fizyczne nie mogą być wyższe niż 6% dochodu w roku podatkowym, zaś przez osoby prawne nie więcej niż 10% dochodu w roku podatkowym. Jeżeli wskażemy na cel charytatywno-opiekuńczy, wówczas nie ma ograniczeń, co do wysokości wpłat, ale w ciągu 2 lat obdarowany ma obowiązek przygotować sprawozdanie z wykorzystania tych środków na w/w cele.        

Parafia św. Józefa w Markuszowie   
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
97 8187 0004 2001 0007 1547 0001       

Caritas Archidiecezji Lubelskiej        
Kredyt Bank S.A.     
79 1500 1520 1215 2000 9121 0000       

Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej  
Dom Samotnej Matki      
BOŚ      
35 1540 1144 2114 6406 3115 0001       

Metropolitalne Seminarium Duchowne      
Kredyt Bank S.A.     
88 1500 1520 1215 2000 9394 0000       

 

Dzisiaj jest

wtorek,
19 listopada 2019

(323. dzień roku)

Święta

Wtorek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy

Czytania liturgiczne

Słuchamy Biblii