Menu

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2944727

Statystyki

 

Ogłoszenia parafialne

 

24.06.2018r. – Narodzenie św. Jana Chrzciciela (XII Niedziela zwykła)

 

1.Dziękujemy serdecznie rodzinom z Wólki Kątnej za wczorajsze sprzątanie kościoła i za ofiary na kwiaty. W sobotę po Mszy św. wieczorowej prosimy c.d. rodzin z Wólki Kątnej: Czarneccy, Woch, Gol.

 

2.W minioną środę 20 VI ks. Abp Metropolita Lubelski Stanisław Budzik dokonał zmian personalnych kapłanów. Także ks. proboszcz naszej parafii został zmieniony. Oto słowa nominacji ks. Abpa:
„Stosownie do potrzeb duszpasterstwa parafialnego w Archidiecezji Lubelskiej, zwalniam Czcigodnego Księdza z urzędu proboszcza parafii pw. św. Józefa w Markuszowie i przenoszę na urząd proboszcza parafii pw. św. Jana Nepomucena w Fajsławicach z wszystkimi obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i prawa partykularnego.        
Pragnę jednocześnie wyrazić wdzięczność za gorliwą pracę duszpasterską i administracyjną w parafii pw. św. Józefa w Markuszowie”.

 

3.Ks. Proboszcz ze swej strony pragnie serdecznie podziękować wszystkim, z którymi w minionych 8 latach współpracował:    
Przede wszystkim dziękuje czcigodnym księżom – ks. kan. seniorowi Marianowi Goralowi i ks. wikariuszowi mgr Ryszardowi Dębowskiemu za wzorową współpracę.
Panu organiście Grzegorzowi Serewie wraz ze śpiewającą rodziną i poprzedniemu organiście – Krzysztofowi Jaszczewskiemu. 
Panu kościelnemu Jerzemu Kozieł za gorliwą pracę i opiekę nad kościołem i cmentarzem.    
Radzie parafialnej z przewodniczącą panią Urszulą Firlej.       
Panu szafarzowi Krzysztofowi Matraszkowi.        
Pani katechetce Marii Zgodzińskiej za gorliwą katechezę.
Śpiewającym „Aniołkom” i ich opiekunom – pani Urszuli Firlej i panu Markowi Jaszczewskiemu.     
Paniom przygotowującym dekoracje – Jolancie Pacuła i Dorocie Ścibiorskiej.     
Legionowi Maryi i Kółkom Żywego Różańca.       
Panu Wójtowi Andrzejowi Rozwałce i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz OSP.    
Pani dyrektor szkoły Jolancie Grygiel oraz wszystkim nauczycielom i uczniom.  
Radnym i panu kościelnemu Dariuszowi Mańka w kaplicy z Zastawiu.     
Ministrantom i lektorom oraz Wam wszystkim – Drodzy Bracia i Siostry.
Ks. Proboszcz prosi także o życzliwe przyjęcie jego następcy – ks. kan. dra Macieja Staszaka.

 

4.Rolnicy (producenci rolni), którzy stwierdzili szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane suszą mogą zgłaszać wystąpienie szkód do Urzędu Gminy Markuszów.       
Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni wykazać wszystkie uprawy – włącznie z uprawami, które nie uległy zniszczeniu. Wszystkie dane dotyczące uprawy powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty, składanym do ARiMR. Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca to zgłaszający szkody powinien wypełnić oświadczenie o ilości zwierząt.        
Wnioski są do pobrania w UG Markuszów. 
Termin składania oświadczeń do 02.07.2018r.

 

5.W piątek 29 VI wypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Porządek Mszy św. niedzielny. Wszystkie Msze św. w kościele parafialnym. Ofiary składane na tacę przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej tzw. „świętopietrze”.

 

6.W przyszłą niedzielę 1 lipca uroczystość 100-lecia OSP w Markuszowie. O godz. 1200 Msza św. w kościele parafialnym, a później dalsze uroczystości na Rynku.

 

7.Prasa religijna: Niedziela i Gość Niedzielny.

 

8.Na zakończenie pomódlmy się w intencji dziękczynnej dla wszystkich parafian i kapłanów.

 

Dzisiaj jest

niedziela,
24 czerwca 2018

(175. dzień roku)

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Czytania liturgiczne

Słuchamy Biblii